Hoppa till innehåll

trädvårdsplaner

inventering och åtgärdsplan av ett större trädbestånd

för en trygg miljö

En omfattande trädvårdsplan rekommenderas till alla större värdefulla trädbestånd där också kraven på säkerhet är höga. Exempelvis i parker, alléer och på kyrkogårdar. Trädvårdsplanen är en form av skötselunderlag som ger en nödvändig överblick över de aktuella träden i en inventering och vilka arbetsinsatser som med tiden är att föredra för att bevara beståndet säkert under lång tid. 

Trädhöjdaren har genom åren utfört ett antal trädvårdsplaner. Vi arbetar löpande med flera uppdrag runt om i Södermanland och de flesta av våra kunder är kyrkogårdsförvaltningar. 

Några av våra referensuppdrag: 

Nynäs slottspark
Ludgo Kyrkogård
Lids Kyrkogård
Spelvik Kyrkogård
Råby Kyrkogård 
Torshälla Kyrkogårdar 

 

Bevarar träden säkra under lång tid

En vacker vintermorgon i parken