Hoppa till innehåll

Beskärning

Kräver kompetens, varsamhet och god fysik

Beskärning är den vanligaste åtgärden inom trädvård. Arboristen jobbar främst med storvuxna träd, där det krävs klättring i trädkronan. Viktigt är att arbetet utförs varsamt och korrekt. Grova och felaktiga ingrepp förstör både trädets hälsa och estetiska värde allvarligt. Trädhöjdaren arbetar på trädens villkor och har stor erfarenhet och känsla av hur mycket det individuella trädet klarar av.

Typen av beskärning kan variera, beroende på trädets ålder och vad syftet är. Oftast anlitas vi för att underhålla och vårda gamla träd så de bevaras friska, säkra och vackra så länge det är möjligt. Det kan då handla om åtgärder som kronrensning av torra/döda grenar och viktavlastande beskärning av försvagade och tunga grenar, vilket kan förebygga stora skador.

I många fall innebär trädets placering att det finns ytterligare önskemål med trädet. Det kan handla om att få mer ljus igenom kronan eller att krympa ned kronans volym delvis eller helt. Det kan även vara aktuellt att höja upp kronan på ett träd och inte minst bygga upp en stark krona på ett ungt träd. Olika beskärningsmetoder som kan kombineras efter behov.

  • Uppbyggnadsbeskärning
  • Kronlyft
  • Kronrensning (borttagning av torra/döda grenar)
  • Kronglesning
  • Kronreducering
  • Hamling
  • Formklippning
  • Beskärning av fruktträd

Därför ska du anlita Trädhöjdaren till ditt gamla träd
Arborister har med tiden nästan börjat  ”växa på träd”, och det finns en risk att man anlitar första bästa klättrare. Faktum är att det är skillnad på arborister och arborister och en person som behärskar trädklättring har vanligtvis kapaciteten att ta sig runt i trädkronan och t.ex rensa ut torra grenar.

Beskärning av stort träd

Men när det kommer till mer avancerade typer av beskärning så krävs en stor erfarenhet och känsla av vad trädet klarar av, samt ofta en större fysisk ansträngning för att uppnå bästa resultat. 

Det handlar främst om viktavlastande beskärning/reducering som innebär att mindre grenar och toppar reduceras in och då man jobbar med de yttre delarna av kronan har det stor effekt genom hävstångsprincipen, samtidigt som snitten kan hållas så pass små att trädet har kapacitet att hantera dessaDet är viktigt att undvika för stora snitt som annars bidrar till röta som följd, samtidigt som kronans naturliga struktur bevaras så mycket som möjligt. 

Att bibehålla en stark struktur i trädkronan är viktigt för både säkerheten och det estetiska värdet. Våra kunder blir ofta överraskade av hur mycket som sågats ned från trädkronan som fortfarande har sin skönhet intakt. Se även information på tjänsten Kronstabilisering.

Hur ofta ska man utföra beskärning på stora träd?
Som regel behöver varje vuxet träd en genomgång vart 3:e till 5:e år beroende på växtplats och ålder. I samband med beskärning kan även trädets allmäntillstånd undersökas för att se att trädet forsätter vara friskt. Stora träd kan i stort sett beskäras året runt.

Kronreducerad lind
Före- och efterbild av en lind som blivit kronreducerad för att få en minskad kronvolym

hjälp med trädbeskärning?