Hoppa till innehåll

kronstabilisering

För träd som riskerar att utveckla allvarliga svagheter

håller träden säkra

Kronstabilisering eller kronsäkring som det också kan benämnas handlar om att förankra ihop ett försvagat träd med mekaniska system för att förhindra ytterligare skador när trädet utsätts för stora belastningar i exempel en storm.

När kronstabiliserar man träd
Vissa träd kan med tiden ha utvecklat allvarliga svagheter av olika slag. Främst träd med två eller flera stammar, där invuxen bark eller sprickbildning finns i den sammanväxta infästningen. Om trädet är värdefullt och beskärning inte anses vara en tillräcklig åtgärd för att viktavlasta, så är kronstabilisering ofta en lämplig åtgärd för att få trädet i ett säkert tillstånd.

Eftersom alla träd är unika, behöver en kronstabilisering utformas efter trädens förutsättningar. Det är således viktigt att stabiliseringen fyller rätt funktion i trädet, vilket i annat fall kan vara meningslöst eller skadlig för trädet.

Trädhöjdaren är specialiserad inom ämnet kronstabilisering och har lång erfarenhet av att anpassa det lämpligaste typen av system efter situationen. Vi använder oss av specialtillverkade skyddsselar som monteras runt stammarna, vilket inte medför några ingrepp i den levande veden.

Statisk stabilisering
Statisk kronstabilisering är främst aktuell när det handlar om öppna sprickor eller skador och har funktionen att förhindra att situationen förvärras. Stabiliseringen innebär att man installerar statiska material i form av vajrar eller statisk lina för att sammanbinda stammar till ett stumt förhållande. Detta system monteras i nedre delen av kronan och påverkar inte kronans rörelser.

Pågående installering av statiskt och dynamiskt system i en Lönn i Björnlunda
Flera 100 år gammal lind
Flera hundra år gammal lind som kronstabiliserats I Nyköping

Dynamisk stabilisering
Dynamisk kronstabilisering monteras i övre delen av trädets krona och har funktionen att dämpa kronans rörelser vid extrema överbelastningar, som vid exempel en storm. Materialet består av specialanpassade linor med en viss procent elasticitet, samt monteras med ett visst slack, så att kronans naturliga rörelser inte begränsas. Genom att dämpa dessa skadliga överbelastningar i kronan, förebygger man riskerna med en försvagad punkt längre ned i stammen. Ofta kombineras en statisk stabilisering med ett dynamiskt system, beroende på situationen.

Alla system för kronstabilisering måste kontrolleras regelbundet och underhållas enligt  tillverkarens anvisningar och rekommendationer.

Exempel på ett dynamsikt system