Hoppa till innehåll

trädfällning

vi är specialister på avancerad trädfällning

Vi är specialiserade på trädfällning och arbetar på ett mycket skonsamt sätt för den omgivande miljön. Om inte träden kan fällas hela genom markfällning, monteras träden ned i bitar genom sektionsfällning. Arbetsmetoden är säkrad klättring i träden som är mycket säkert, effektivt och smidigt.

Vid arbetet med trädfällning bör man ta hänsyn till några viktiga förhållanden. Det handlar om trädets placering och omgivning, viktförhållanden (i krona och stam), samt trädets kondition.

Markfällning
Om tillräckligt utrymme finns att använda sig av traditionell markfällning med precision, utför vi främst denna metod  som oftast är det mest rationella och effektivaste tillvägagångssättet. 
Till vår hjälp har vi kilar, draglinor och vinschar.

Sektionsfällning
Vid situationer när träd är placerade i bebyggelse eller har andra värdefulla objekt i närheten, krävs det ofta att trädet nedmonteras bit för bit, vilket vi då utför med mycket fin precision genom sektionsfällning med speciellt anpassad utrustning.
Om objekten finns direkt under kronans delar, kan även grenar och stamdelar kontrollerat sänkas ned genom firning med rep.

Se hur en trädfällning går till här

Beslut kring trädfällning
Det går mycket snabbt att fälla ett träd, men många år och kanske generationer för det att nå vuxet stadium. Vår filosofi är att inga träd ska fällas i onödan och ett  beslut om trädfällning bör vara noggrant övervägt. Arboristen kan här hjälpa till med bedömningen av träden och väga in olika riskfaktorer och andra aspekter.

Hantering av ris, stockar samt bortforsling

Efterarbetet vid trädfällning anpassas efter kundens önskemål. Vi kapar gärna allt till hanterbart material eller ved-kubb. Om ni föredrar att få hjälp med bortforsling, hanterar vi materialet inom tomten, där vi har hjälp av ändamålsenliga maskiner. Vid större mängder anlitas oftast en kranlastbil som effektivt transporterar bort allt.

Trädfällning
Med en järnhäst kan vi flytta stockar och större grenar inom tomtgränsen
Trädhöjdaren erbjuder flisning av material
Vi erbjuder uppflisning av material
Fällning av mycket stora träd görs ofta genom sektionsfällning
Vi följer branschens riktlinjer gällande säker trädfällning. Trädhöjdaren AB är ansvarsförsäkrad i Trygg-Hansa för upp till 10 MSEK för skador på objekt. 
Trädfällning trädhöjdaren
Fällning av ett större träd
Kranlastbil tar hand om bortforsling

tilläggstjänster

kranlastbil och stubbfräsning

Genom att samarbeta med skickliga underentreprenader kan vi erbjuda borttransport med kranlastbil och fräsning av stubbar. Ofta räknar vi på allt och erbjuder hela konceptet.

hjälp med trädfällning?