Hoppa till innehåll

naturvård & klättertjänster

att hjälpa naturen genom olika insatser

Naturvård innebär i korthet att man genom olika insatser vårdar naturen i syfte att bibehålla biologisk mångfald. Naturvärden knutna till gamla träd tar hundratals år att utveckla och gammal skog blir alltmer sällsynt.

Veteranisering
Som arborister inom naturvård arbetar vi främst med så kallad veteranisering. Det kan beskrivas som ett sätt att skynda på ett träds åldrande genom att orsaka skador med hjälp av motorsåg. Syftet är att göra trädet till en gynnsam boplats för olika arter. Man utför främst veteranisering på träd som i annat fall ska fällas.

De åtgärder som vi arborister på Trädhöjdaren utför inom veteranisering är exempel håltagning i stammen (i form av hackspettshål och mulmholk), ringbarkning (av delar på trädet), gren/stambrott, blixtnedslag och grov kronreducering. Allt i syfte att efterlikna naturliga skador på träd och påskynda åldringsprocessen. Det är viktigt att åtgärderna är så pass milda att inte trädet riskerar att dö, men tillräckliga för att skapa dödvedshabitat i det levande trädet.

Trädhöjdaren med Birk Källström och medarbetare har många års erfarenhet av veteranisering, och bland de första i Sverige som utövat dessa åtgärder sedan 2010. Vi har deltagit i projekt främst på uppdrag av Länsstyrelsen och jobbat i en mängd naturreservat runt om i hela södra Sverige. 

Naturvård inom trädvård
Naturvård och veteranisering är på sätt och vis motsatsen till varandra, då veteranisering handlar om att orsaka skador på träd, men som i vissa fall går att kombinera.
När vi arbetar med trädvård har vi alltid naturvård i åtanke, och det kan t.ex. handla om grova torra grenar på ett ädellövträd. I stället för att kapa bort allt ur säkerhetssynpunkt så kan vissa grenar kortas in och sågas av med grenbrottsnitt för att skapa ett naturligt intryck samtidigt som man gynnar kryp och fåglar med en viss andel torr/död ved kvar. Vid fällningar rekommenderar vi ofta att behålla en högstubbe som kan vara värdefull för naturen i många år.

Ekoxe
Vi arbetar för att gynna rödlistade arter såsom Ekbocken och Ekoxen
Naturvård i form av veteranisering
Fläkning av ektopp på konstgjord väg

Specialprojekt med ringmärkning av fiskgjusar
Under sommaren 2018 deltog vi i ett projekt att ringmärka alla fiskjuseungar vid sjön Båven i Södermanland. Uppdraget bestod i att klättra upp till alla bon som byggts i toppen av tallar och fira ner ungarna för ringmärkning av en ornitolog.

Övriga klättertjänster 
Övriga klättertjänster kan innebära att vi tar hand om oönskade situationer i träd. Uppdragen varierar från katter som inte vågar sig ned, efter att klättrat sig för högt i träd eller andra föremål som exempel drönare och flaggor som fastnat. Önskar man ljusslingor i stora träd så kan vi även hjälpa till med det.

Ett träd med ljusslingor vintertid skapar stämning

hjälp med naturvård eller klättertjänster?