Hoppa till innehåll

trädvårdsplaner

inventering och åtgärdsplan av ett större trädbestånd

för en tryggare utomhusmiljö

En omfattande trädvårdsplan rekommenderas till alla större värdefulla trädbestånd där också kraven på säkerhet är höga. Exempelvis i parker, alléer och på kyrkogårdar. Trädvårdsplanen är en form av skötselunderlag som ger en nödvändig överblick över de aktuella träden i en inventering och vilka arbetsinsatser som med tiden är att föredra för att bevara beståndet säkert under lång tid. 

Trädhöjdaren har genom åren utfört ett antal trädvårdsplaner. Vi arbetar löpande med flera uppdrag runt om i Södermanland och de flesta av våra kunder är kyrkogårdsförvaltningar. 

Några av våra referensuppdrag: 

Nyköping – Nynäs slottspark 
Nyköping – Ludgo Kyrkogård 
Nyköping – Lids Kyrkogård
Nyköping – Spelvik Kyrkogård
Nyköping – Råby Kyrkogård 
Eskilstuna – Torshälla Kyrkogårdar 

 

Trädhöjdaren Trädvårdsplaner

Bevarar träden säkra under lång tid

En vacker vintermorgon i parken