Hoppa till innehåll

Trädplantering & Trädgård

träd & trädgård

Plantering av nya träd
Det är viktigt att tänka framåt och etablera nya träd i vår miljö. I naturen finns det ofta ett naturligt inslag av unga träd, men i parker och offentlig miljö, samt trädgårdar fälls det idag regel mycket fler träd än vad som återplanteras. 

Planteringen av ett träd är ett avgörande moment för att det ska kunna utvecklas till ett friskt och långlivat träd. Det gäller att välja rätt trädart/sort anpassat till platsen och att utföra planteringen på ett korrekt sätt. 

Trädhöjdaren kan stå till tjänst med delar eller hela planeringsprocessen från rekommendation av arter till grävning och plantering. Oftast anlitas vi för uppdrag med förhållandevis stora trädplantor som är svårare att hantera.

Trädgårdsanläggning
Dammar skapar en ny dimension till din trädgård
Trädplantering
Nyplantering av blodlönn

Projekt inom trädgårdsanläggning
Grundaren av Trädhöjdaren Birk Källström är trädgårdsanläggare med flera års erfarenhet. Därmed finns en stor kunskap och intresse för olika växter och hur de ska trivas, samt hur vegetationsytor förändras över tid. Främst jobbar Trädhöjdaren med träd, men har genom åren även utfört anläggningsprojekt inom trädgård.

Vi har specialkompetens inom dammanläggning och stensättning med natursten. Förfrågan om trädgårdsprojekt hanteras i mån om tid och kapacitet. Vid förfrågan om trädplantering eller trädgårdstjänster, använd gärna vårt kontaktformulär.

trädgårdsinspiration

Ett lyckat trädgårdsprojekt börjar med en vision

hjälp med trädplantering & Trädgård?