Hoppa till innehåll

TRÄDVÅRD

vi är klättrande arborister som arbetar på trädens villkor

Trädvård syftar till att få våra träd i bebyggda miljöer att må så bra som möjligt. I naturen klarar sig ett träd bra utan vår påverkan, vilka de gjort långt innan människans existens. Men eftersom vi nu  utvecklat och bebyggt miljöer nära träden, behöver vi se till att träden får leva ett så naturligt liv som möjligt, samtidigt som det ofta ställer krav på åtgärder som handlar om säkerhet och utrymme.

Trädvård omfattar allt från etablering av nyplanterade träd till vård och underhåll av träd under hela dess livscykel. Viktigt är att träd ska utvecklas och bevaras friska, starka, säkra och inte minst vackra så länge det är möjligt.

Arboristen på Trädhöjdaren har en gedigen kunskap och erfarenhet av trädens biologi, anatomi och funktion, samt besitter stor kunskap om trädens sjukdomar, immunförsvar samt kapacitet att hantera röta.

Träd som blivit utsatta för felaktiga ingrepp, genom till exempel alltför hård beskärning eller stympning utvecklar som följd brister i strukturen och röta som försvagar och förkortar trädets livslängd avsevärt. Vi använder oss av specialiserade redskap och tekniker för att beskära och vårda träd på ett säkert och skonsamt sätt. Sammanfattningsvis arbetar vi på Trädhöjdaren främst på trädens villkor men självklart även utifrån dina behov som kund. Vi ser vår yrkeskompetens som ett hantverk som kräver stor erfarenhet och känsla.

Tjänster inom Trädvård

Beskärning 
Får träden att bli och bevaras starka, säkra och vackra, så att de kan stå en lång livstid och vara till glädje för generationer. 
Mer om beskärning

Kronstabilisering
Vissa träd kan med tiden utveckla allvarliga svagheter och risker, vilka ofta kan åtgärdas med hjälp av kronstabilisering.
Mer om kronstabilisering

Trädbesiktning
För att upptäcka försvagade riskträd och bedöma lämpliga åtgärder och  undvika framtida problem med träden.
Mer om trädbesiktning

Bra att tänka på innan man anlitar oss för trädvårdande tjänster!
Getingbon och fågelbon kan påverka huruvida vi kan utföra arbetet enligt plan eller inte. Ofta är det för- och sensommar som den här typen av problem uppstår it räd och bör som regel hanteras innan uppdraget ska utföras.

Trädvård
Träd bevaras vackra och säkra genom trädvårdande insatser
Beskärning sker med både hand-och motorsåg
Praktfull blodbok i behov av kronreducering

HJÄLp med trädvård?